De oudercommissie

Op al onze locaties hebben wij een oudercommissie (OC). Zij behartigt de belangen van alle ouders en kinderen van die locatie.

Het is fijn dat er actief betrokken ouders zijn die graag meedenken en advies geven over:

  • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid (m.b.t. de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid);
  • het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • het beleid rondom voorschoolse educatie;
  • de openingstijden;
  • vaststelling en wijziging van de klachtenregeling;
  • wijzigingen van de prijs van de kinderopvang.

Wilt u een keer vrijblijvend aanwezig zijn bij een OC vergadering? Wenst u meer informatie? Stuurt u ons een mailtje en geeft u aan om welke locatie het gaat. Dan zorgen wij ervoor dat het bij de juiste oudercommissie terechtkomt.

Home-thema

Aandacht en zorg voor uw kind bij kinderopvang Bimbola

Bim3