Kinderdagverblijf De Clipper

KDV in basisschool De Clipper

Aan het Spoorweghavenplein is ons kinderdagverblijf De Clipper gevestigd. Op deze locatie bieden we naast kinderdagopvang ook buitenschoolse opvang. De locatie is gevestigd in hetzelfde gebouw als basisschool De Clipper. Voor kinderen van deze school betekent dit dat zij in hetzelfde pand blijven. Dat is fijn en vertrouwd!

De locatie werkt volgens de Montessori werkwijze, net als de basisschool en onze buitenschoolse opvang. ‘Leer mij het zelf te doen!’

Bijzonder aan deze locatie

Montessori werkwijze

Nieuwe en frisse locatie

Er wordt gewerkt met thema’s die aansluiten op de kleuterklassen van school

Gezamenlijke buitenruimte met de school

Fijne extra's

Gezonde warme maaltijd

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Pedagogisch coach

Gegevens

Adres:
Spoorweghavenplein 14
3071 ZL Rotterdam

Locatie coördinator:
Liesbeth Wildeboer

Telefoonnummer klantendesk:
010 -213 20 27

LRK-nummer: 677906833

GGD-inspectierapport

Leuke activiteiten

Peutergym

Kunstactiviteiten

Veel activiteiten gericht op ‘zintuigen’

6-Wekelijkse thema's

Jaarlijkse sportdag

Groepsindeling

2 groepen van 0 - 4 jaar

1 groep van 0 - 2,5

1 groep van 2,5 - 4 jaar

BolaOpDeKop

Kinderdagverblijf De Clipper in beeld

Bim&BolaSpelen