Contact met ouders

Dagelijkse overdracht

Een nauw contact met ouders vinden wij zeer belangrijk. Tenslotte nemen wij een deel van de zorg van uw kind op ons. Naast de dagelijkse overdracht op onze opvang, vinden er ook tussentijdse gesprekken over uw kind plaats. Hoe is het de afgelopen periode gegaan? Zijn er nog vragen over en weer?

Feesten

Op een aantal locaties trappen we de zomer af met een fantastisch zomerfeest. Ook een Nieuwjaarsparty ontbreekt vaak niet. Zo ziet u: we hebben op meerdere manieren contact met u.

Ouder app

Als ouder kunt u inloggen op onze eigen Kinderopvang Bimbola app of via deze website (ouderportaal) Hier plaatsen we foto’s van uw kind in een veilige afgesloten online omgeving. Zo kunt u zijn of haar belevenissen volgen! Ook kunt u hier de afwezigheid van uw kind melden, ruildagen en extra opvang aanvragen. Super handig!

KDV-Eendrachtsstraat-15

Kinderen hebben het naar hun zin bij kinderopvang Bimbola

Bola2