De buitenschoolse opvang van Bimbola

Onze locaties buitenschoolse opvang vindt u verspreid in Rotterdam. Daarnaast hebben we nog een locatie in Barendrecht.

Ons activiteitenaanbod is gericht op Sport, Kunst en Natuur. Met maar liefst 20 sportleiders wordt iedereen bij Bimbola in beweging gebracht. En natuurlijk is bso vrije tijd. Uw kind beslist dus zelf waar het zin in heeft.

Iedere locatie heeft zijn eigen charme. De een is bijvoorbeeld kleinschalig en meer gericht op creativiteit, terwijl een andere locatie groter is en meer op sport en natuur gericht is.

En zwemles tijdens de BSO tijd? Dat bieden we ook aan op een aantal locaties. Net zoals de vervoersservice: we brengen uw kind naar zijn of haar sportles vanaf een aantal locaties.

Er is altijd wat te doen bij Bimbola!

Bola2